Always: #LikeAGirl”

Najczęściej nagradzana kampania PR

Kampania, którą w 2016 r. przygotowała marka Always okazała się najbardziej utytułowaną kampanią PR-ową tego roku.

Cel

Założeniem kampanii była walka ze stereotypowym myśleniem na temat płci, wyrażającego się w powiedzeniu like a girl.

Realizacja

Kampania przeprowadzona została na YouTube oraz w mediach społecznościowych. Prezentowała spoty z przesłuchań, które miały na celu uwidaczniać stereotypy panujące na temat „bycia jak dziewczyna” oraz uświadamiać limity jakie tego typu myślenie nakłada na kobiety.

Źródło zdjęcia: www.marketingnewthinkingawards.com